Ακύρωση Γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας της εταιρείας CLEOPATRAS SPONGES IKE  
επί της οδού Κέρκυρας 12 στη Μεταμόρφωση Αττικής.
 
 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 101,84 KB24/12/21 11:31:51