Απόφαση χορήγησης άδειας λειτουργίας σε νέο φορέα με μηχανολογικό και κτηριακό εκσυγχρονισμό, με προθεσμία προς απομάκρυνση, στο εργοστάσιο κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων της “A.S.A. POWER E.E.” στην οδό Θάλειας 1 στο Δήμο Κηφισιάς της Π.Ε. Βόρειου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 269,40 KB10/03/23 10:36:24