Μεταβολή της υπ’ αριθμ. 1140450(ver.1)  γνωστοποίησης λειτουργίας του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ που βρίσκεται στη θέση “Πέγκου Ρέθι” στη Δ.Ε Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων.