ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ  Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.