Προθεσμία προς μεταφορά, διάρκειας ισχύος δύο (2) ετών, Μονάδας κατασκευής πλαστικών προϊόντων, με την επωνυμία EXPANSION MON. ΙΚΕ που βρίσκεται στη θέση «Αγ.Νικόλαος», στις Αφίδνες, στο Δήμο Ωρωπού Αττικής.