Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης για κτiριακή επέκταση σε υφιστάμενο χώρο με μηχανολογικό εκσυγχρονισμό, εργοστασίου μηχανουργίας και παραγωγής πλαστικών μικροαντικειμένων για ιδία χρήση της ΑLUTEAM ΑΒΕΕ, που βρίσκεται στο Τέρμα οδού Σφιγγός (Θέση Καλυφτάκη) σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Κηφισιάς.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 197,74 KB31/03/22 08:24:34