Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης επαγγελματικού εργαστηρίου παραγωγής, με απλή ανάμειξη ή/και αραίωση, καθαριστικών χημικών προϊόντων επαγγελματικής χρήσης και αρωματικών αυτοκινήτου και εμφιάλωσης – συσκευασίας αυτών, της εταιρείας «ΣΙΜΩΤΑΣ Ι.Κ.Ε.», επί της οδού Ήρας 8, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Ταύρου. 

Αριθ. Πρωτ. : 4037/18-08-2023 Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών.