Χορήγηση παράτασης προθεσμίας προς μεταφορά σε άλλη κατάλληλη θέση, για ένα (1) ακόμη έτος, ήτοι μέχρι της 23/12/2023, για το ‘Επαγγελματικό εργαστήριο σχεδιασμού, κατασκευής και συναρμολόγησης διαγνωστικών μηχανημάτων για κινητήρες αυτοκινούμενων και σκαφών πετρελαίου ’ της ‘CARBON ZAPP IKE’, που βρίσκεται επί της οδού Βάρης-Κορωπίου 364 στο Δήμο Κρωπίας.