ΑΚΥΡΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ή ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ -PROFAN MOTION ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΡΜΟΥ 67, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1290414 (ver. 1).