ΑΚΥΡΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 12 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1107637 (ver. 1).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 71,89 KB26/05/23 02:05:20