ΑΚΥΡΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ECOLOGIC AL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 76,48 KB24/04/24 10:22:56