ΑΚΥΡΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ “ΕΙΡΗΝΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ” ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 36 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1276579 (ver. 2).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 155,87 KB04/04/23 11:56:47