Ακύρωση γνωστοποίησης εγκατάστασης (με αριθμό 1167876 ver. 1) Μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ” επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 61 στο Δήμο Χαλανδρίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 76,77 KB18/10/22 10:20:42