Ακύρωση Γνωστοποίησης εγκατάστασης (με αριθμό 1265762 ver. 1) Μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “FIRE CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” επί της οδού Γκινοσάτη 51 στο Δήμο Μεταμόρφωσης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 73,31 KB14/12/22 08:29:05