Ακύρωση γνωστοποίησης εγκατάστασης (με αριθμό 1220225 ver. 2) μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ” επί της οδού Παύλου Μελά 39 στο Δήμο Μεταμόρφωσης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 68,03 KB15/03/23 10:15:11