Ακύρωση γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “MOTOCRAFT ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡ ΕΙΔΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ” επί της οδού Αλίμου 48, στον Δήμο Αλίμου.

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1287638(ver.1)/10-04-2023.

MOTOCRAFT ΑΕ 1287638.001 ΑΚΥΡΩΣΗ PDF 71,75 KB11/04/23 09:49:09