Ακύρωση γνωστοποίησης εγκατάστασης (με αριθμό 1194683 ver. 1) μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΑΧΟΥ” επί της οδού Κλεισθένους 35 στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 71,76 KB02/05/23 09:32:35