Ακύρωση γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΜΠΕΡΔΟΣ ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ” επί της οδού Κοντού 38, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1327948(ver.1)/08-12-2023.