Ακύρωση γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” επί της οδού Αγησιλάου 46, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1337918(ver.1)/09-05-2024.