Ακύρωση γνωστοποίησης εγκατάστασης της δραστηριότητας κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού στην επωνυμία “WIRELESS INTELLIGENT TECHNOLOGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη 17-19, στον Δήμο Καλλιθέας. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1151186(ver.1)/23-08-2022 Ακύρωση.