Ακύρωση γνωστοποίησης εγκατάστασης (με αριθμό 1201890 ver.1) μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “SMART OFFICE SUPPLIES ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της Λεωφόρου Ηρακλείου 354 στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 72,94 KB31/08/22 10:56:10