Ακύρωση γνωστοποίησης λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής του φορέα με την επωνυμία “ΜΑΡΙΑ ΝΕΚΤΑΡ ΓΟΥΣΕΤΗ” επί της οδού Σόλωνος 23, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1138446(ver.3)/12-05-2023.