Ακύρωση γνωστοποίησης λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής του φορέα με την επωνυμία “OLICO BROKERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” επί των οδού Ελ. Βενιζέλου 330, στον Δήμο Καλλιθέας. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1327652(ver.1)/31-01-2024.