Ακύρωση γνωστοποίησης λειτουργίας (με αριθμό 1286123 ver. 2) μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Βιλτανιώτη 36 στο Δήμο Κηφισιάς.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 88,25 KB23/06/23 12:00:17