Ακύρωση γνωστοποίησης λειτουργίας (με αριθμό 1320616 ver. 1) Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής του φορέα με την επωνυμία “ASTRA SERVICE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ” επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 88 στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 84,62 KB17/10/23 11:46:10