Ακύρωση γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “DENADA HOTI” επί της οδού Στρατάρχου Παπάγου 24, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1151912(ver.5)/19-02-2024. 
DENADA HOTI 1151912.005 ΑΚΥΡΩΣΗ PDF 68,04 KB22/02/24 01:20:19