Ακύρωση γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “KIRIAKOULIS FRESH MARKET ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Κοντονή 16, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1338243(ver.1)/28-06-2024.