Ακύρωση γνωστοποίησης λειτουργίας (με αριθμό 1261707 ver. 1) μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “MEDICLAB SUPPLIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”  επί της οδού Αιγιαλείας 17 στο Δήμο Αμαρουσίου .

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 88,17 KB20/01/23 07:39:33