Ακύρωση γνωστοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας “επαγγελματικό εργαστήριο περάτωσης έψησης (bake off)” της επιχείρησης “362 GROCERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ SUPERMARKET” επί της οδού Δημητρίου Ανδρέα 3, στον Δήμο Καλλιθέας. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1228206 (ver. 1)/03-03-2022

362 GROCERY ΑΕ 1228206.001 ΑΚΥΡΩΣΗ PDF 90,05 KB03/03/22 11:38:23