Ακύρωση γνωστοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας “υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού” της “ARS ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Αχιλλέως 74, στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1236460(ver.1)/08-04-2022.