Γνωστοποίησης λειτουργίας του  Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής τροφίμων ξηρής αποθήκευσης  της εταιρείας  «ΜΕΛΙΣΣΑ – ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ»  με αρ. 1221253 (ver.1)/5-11-2021  επί της οδού ΒΙΩΝΟΣ 1 στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα  με το άρθρο 33 του Ν. 3982/2011(ΦΕΚ 143Α )  όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4796/2021(ΦΕΚ 63Α) και ισχύει.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PDF 83,89 KB10/11/21 10:59:30