Γνωστοποίηση εγκατάστασης δραστηριότητας Ναυπηγείου πλήρους κατασκευής σκαφών επαγγελματικών, αναψυχής, ή ειδικών σκαφών κάθε κατηγορίας και μορφής, με την επωνυμία, Μ ΜΟΣΧΑΤΟΣ Κ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΕ,  στη θέση ΣΑΜΑΡΘΙ – ΠΑΤΗΜΑ ΤΖΕΚΟ / εντός ζώνης Ε.Μ. (ΒΙΟΠΑ), στο Δήμο Σαρωνικού.