Γνωστοποίηση για την εγκατάσταση μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1222471 (ver. 1)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PDF 89,62 KB22/11/21 12:47:22