Γνωστοποίηση για την εγκατάσταση μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. Αριθμός Γνωστοποίησης: 1214916

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PDF 89,12 KB11/11/21 04:20:19