Γνωστοποίηση λειτουργίας εργοστάσιο κοπής ανασυσκευασίας και τυποποίησης τυριών με ψυκτικούς θαλάμους, επί της οδού Λεωφ.Κορωπίου – Βάρης, Θέση Κλωσάρι 3ο χλμ. Κρωπίας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PDF 76,29 KB07/12/21 01:31:04