Γνωστοποίηση εγκατάστασης αρτοποιείου με εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, στο φορέα «ΑΛΕΥΡΟΤΕΧΝΕΙΑ Ε Ε », επί της οδού Σιβιτανίδου 36, ΤΚ 176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1256152. 

Το συνημμένο αρχείο μπορεί να περιέχει διαγραμμένα στοιχεία για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΑΛΕΥΡΟΤΕΧΝΕΙΑ Ε Ε 1256152.000 PDF 226,75 KB05/08/22 01:31:52