Γνωστοποίηση εγκατάστασης του επαγγελματικού εργαστηρίου ραπτικής ετοίμων ενδυμάτων του κ. “AYUB ALI” επί της οδού Κουρτίδου 122 στο Δήμο Αθηναίων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PDF 67,08 KB18/11/21 10:55:44