Γνωστοποίηση εγκατάστασης επαγγελματικού εργαστήριου επεξεργασίας και συντήρησης προϊόντων κρέατος και πουλερικών καθώς και προϊόντων από αυτά, στο φορέα «ΑΦΟΙ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ», επί των οδών Ιτέας & Αεροπορίας 20, ΤΚ 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ.
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1263599.
Το συνημμένο αρχείο μπορεί να περιέχει διαγραμμένα στοιχεία για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.