Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “VERA SIMONI” επί της οδού Άρτης 9 & Κύπρου 10, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1293926/05-05-2023. 

VERA SIMONI 1293926.000 PDF 62,13 KB08/05/23 11:41:59