Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας της “ΕΛΕΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑ” επί της οδού Λυκούργου 181, στον Δήμο Καλλιθέας. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1296174/15-05-2023. 

ΛΕΩΝΙΔΑ ΕΛΕΝΗ 1296174.000 PDF 61,50 KB16/05/23 08:06:21