Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΙΩΑΝΝΗ ΣΟΛΩΜΟΖΗΣ” επί της οδού Κλεισθένους 31 στο Δήμο Αγίας Παρασκευής με αριθμό 1302445.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 82,34 KB16/06/23 08:07:24