Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ESCAPE GAME OVER ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” επί της οδού Κατσίμπα 31, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1303802/22-06-2023. 

ESCAPE GAME OVER ΙΚΕ 1303802.000 PDF 75,13 KB23/06/23 09:00:27