Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ” επί της οδού Αμαλίας 70, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1307590/13-07-2023. 
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1307590.000 PDF 62,45 KB14/07/23 08:27:01