Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “THE COOKIE DUDE EE” επί της οδού Ρόδου 4 στο Δήμο Αμαρουσίου με αριθμό 1308633.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 80,26 KB26/07/23 07:26:49