Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ” επί της οδού Φιλικής Εταιρείας 61, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δ.Ε. Αργυρούπολης. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1315979/18-09-2023.