Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της Λεωφόρου Μεσογείων 430 στο Δήμο Αγίας Παρασκευής με αριθμό 1318632.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 74,55 KB10/10/23 10:36:46