Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ” επί της οδού Ιωλκού 5 στο Δήμο Νέας Ιωνίας με αριθμό 1319678.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 66,53 KB17/10/23 10:58:52