Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΕΛΕΜΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Σωρού 18 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1320206.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 74,19 KB17/10/23 11:21:43