Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  επί του παράδρομου της Λεωφ. Κηφισίας 34 και οδού Ρωμανού Μελωδού 1 στο Δήμο Αμαρουσίου με αριθμό 1320280.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 75,28 KB17/10/23 11:28:21