Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Κόδρου 3 στο Δήμο Χαλανδρίου με αριθμό 1320996.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 73,44 KB08/11/23 09:38:25